SIM SIM DOVANOS

Sveikinimo tekstai

vestuvės

 1. Turime sutikti su tuo, kad Meilė įsipina į likimą. 
  Jeigu likimas nesuskaldo Meilės, nugali žmonės. 
  Kartais žmogaus gyvenimas būna per trumpas Meilei. O kartais priešingai: 
  žmogaus meilė būna per trumpa Gyvenimui. 
  Kiekvienam žmogui suteikta galimybė kažkiek gyventi ir kažkiek mylėti... 
  Tad ieškokite meilės uosto ir būkite labai laimingi!


 2. O meilė juk suartina krantus
  Ji net didžiausius viesulus nutildo
  Tebūna jūsų židinys jaukus –
  Taurė jaunystės džiaugsmo prisipildo
  Jūs pradedate statyti svajonių pilį – savo šeimyninę laimę.
  Būkite kantrūs kaip kregždės, darbštūs kaip bitelės,
  drąsūs ir gražūs kaip per šaltus žiemos pusnynus besistiebiantys snieguolių žiedai.
  Ir niekada nepamirškite, jog didžiausias turtas yra judviejų meilė ir savitarpio supratimas.

 3. Mielieji, gyvenkite taip, kad visada vienas kitam galėtumėt pasakyti:
  Aš myliu gyvenimą, nes jis man davė tave.
  Aš myliu gyvenimą, nes visada tu šalia.
  Aš myliu tave, nes tu mano gyvenimas.

 4. Meilei reikia abiejų širdžių artumo
  Reikia dėmesio, žvilgsnio, rankų šalia
  Šiandien visa tai Jūs lyg dovaną turit
  Nepraraskit jos šaltam vakare

  Lai likimas tik dviems
  Jaukią pasaką kuria
  Su laiminga, turtinga ...
  ... ir gražia pabaiga!

 5. Linkime,kad žingsnai pirmi nebūtų alsūs
  Ir kliūties nepabūgtumėt pirmos,
  Kad akys,rankos žodžiai,balsas
  Kasdien ieškotų džiaugsmo,šilumos.

  Kiek pavasarių žaliuoja prieky,
  Mokėkit laukti - patys jie ateis
  Gyvenimą mylėdami mokėkit
  Dalytis juo kai reikia su kitais

  Pagirdykit medžius,kai šauks iš karščio
  Ir jūrą atpažinkite atlase,
  Mokėkit linksmintis ir džiaugtis garsiai
  Liūdėt ir verkti - tyliai paslapčia.

  Mokėkit gimti kas dieną,kas sekundę
  Ir savyje išsaugoti kitus
  Tegul pro šalį dienos neprabunda
  Te jos ilgesnės būna už metus...

 6. Kai paukščiai gers dangaus žydrynės gaivą,-
  Mylėkit vienas kitą.
  Kai viesulai ims siausti
  Ir negandom dangus pajuos,-
  Laikykit vienas kitą.
  Kai laiko rūdys bandys pagraužti Jūsų meilę,-
  Matykit vienas kitą.
  Kai džiaugsmas degs,
  Ar skausmas maus Jums širdį,-
  Girdėkit vienas kitą..

 7. Gyvenime nėra juk lengvo nieko,
  Ir viską reikia pamatuoti širdimi.
  Tik savo rankom tvirtą tvirtą lieptą
  Jums teks patiems nutiesti ateity.
  Jau rankom keturiom Jūs kelią tiesit,
  Bendrom svajom pavasariai žydės.
  Kartu dainuosit ir kartu liūdėsit,
  Ir tyliai lauksite trečios širdies.

 8. Šiandien visi Jums linki laimės, turtų
  O mes Jums palinkėsim išminties,
  Kad judviejų gyvenimas sukurtų
  Be melo, be skriaudų ir be kaltės

  Kad visada išliktų žvilgsnis šiltas
  Visad aušrą sutiktumėt drauge
  O vakarai nutiestų aistrai tiltus
  Net kai į širdis pasibels šalna

  Mylėkit ir išlikite laimingi
  Apeidami kiekvieną laiko vingį

 9. Būkite tuo, kas esate:
  Gražūs, tyri, dar nepraradę vaikiškumo..
  Būkite lyg muzikos garsai:
  Švelnūs, guodžiantys kiekvieno širdį..
  Būkite žvaigždėmis, randančiomis kelią į gėrį..
  Būkite žmonėmis - mylinčiais vienas kitą!

 10. Rožinio aromato pripildytas
  Vestuvių rytmetis daugelį metų lydės jūsų prisiminimus.
  Laikas, subrandinęs Jus abu didingai gyvenimo permainai,
  Liks tik Jūsų nuotraukose ir bendruose pokalbiuose.
  Šis rožių svaigulio šaltinis bus neišsemiama versme,
  Iš kurios visų gyvenimų semsitės įkvėpimo meilei ir skrydžiui į laimę.

  Sveikiname Jus, brangūs Jaunieji,
  Ir linkime sukurti nepaprasta šeimą,
  Kurioje būtų apvainikuoti bendrumu saulėlydžiai ir aušros.

  Linkime savo laimės skrydyje visuomet jausti vienas kito sparnus.
  Linkime dangaus aukštybių platumas paversti savo gyvenimo erdvėmis,
  Kuriose atrastų vietų gėris ir pasitikėjimas, džiaugsmas bei darna.
  Linkime amžinos šeimyninės laimės!

 11. Nelengva rasti tuos vienintelius žodžius, kurie išreikštų tuos širdingiausius linkėjimus Jums.
  Visada išlikite tokie gražūs ir laimingi kaip šiandien.
  Būkite veržlūs it pavasaris, kaitrūs nelyginant vasara, dosnūs kaip auksinio rudens diena…
  Linkime Jums ilgų ir gražių bendro gyvenimo metų…

 12. Gyvenimas – ne žydintys papieviai,
  Ne platūs toliai, žydruma dangaus.
  Gyvenimas – tai meilė, prakaitas ir siekiai,
  Ir rūpestis dėl artimo žmogaus.
  Gyvenimas ir meilė – tai galybė,
  Nes meilė tampa dvigubai tyra.
  Pasitikėjimas, paguoda ir tvirtybė
  Ir dvigubai lengvesnė rūpesčių našta.
  Gyvenimas – tai nuostabi kelionė
  Per miglą, smiltį ir putojančias bangas.
  Lai židinio ugnelė šviečia ir vilioja,
  Sujungdama dvi širdis ir svajas!

 13. Tegul gyvenimas jums neš gražiausią dainą,
  Kaip paukščiai neša saulę ant sparnų,
  O mes šiandien pasveikinti atėjom
  Ir atnešėm jums laimę dovanų!

  Palinkėčiau meilės,
  Bet ji ir taip gyvena jūsų širdyse.
  Palinkėčiau laimės,
  Bet ją kasdien sutinkat savo namuose.

  Palinkėčiau ramybės,
  Bet jos pati iš jūsų skolinuos dažnai.
  Palinkėčiau kantrybės,
  Bet kantresnių už jus neteko jau sutikt seniai.

  Tad palinkėsiu daug dienų,
  Gražių, saulėtų ir šviesių.

 14. Saugokit židinį bendros ugnies,
  Kad vėjai svetimi neišblaškytų.
  Mylėkite viens kitą iš visos širdies,
  Ir gelbėkite, ir ginkite viens kitą!

 15. Lai niekad neišblėsta krūtinėj jausmai,
  Lai bendri jums būna vargai ir džiaugsmai.
  Ir net tada, kai meilę mašinos reguliuos,
  Mes tikim, kad jūsų meilė žydės be paliovos.
  Kai būdami senukai sapnuosit anūkus,
  Su meile prisiminkit praėjusius laikus.
  Mes vėl visi suplauksim į jūsų vestuves:
  Pirma į sidabrines, vėliau – į auksines.
  Gyvenimas lai būna ilga, šviesi daina,
  Kaip gili taurė, vien laimės sklidina.

 16. Frenkas Irvingas Fletčeris aprašė šypsenos stebuklingą reikšmę. Šypsena nieko nekainuoja, bet daug ką sukuria. Ji praturtina tuos, kurie ją gauna, nenuskurdindama tų, kurie ją duoda. Ji blyksteli akimirką, o atmintyje kartais išlieka visą gyvenimą, nė vienas nėra toks turtingas, kad galėtų apsieiti be jos. Ji kuria laimę namuose, geranorišką aplinką darbe ir yra slaptažodis draugams. Ji yra poilsis pavargusiam, vilties šviesa nusivylusiam, saulės spindulys nuliūdusiam ir geriausias natūralus priešnuodis rūpesčiams. Jos negalima nusipirkti, išprašyti, pasiskolinti ar pavogti, nes ji yra visiškai bevertė, jei neatiduodama nuoširdžiai. Mes šypsomės Jums šios šventės proga nuoširdžiai linkėdami ypatingo stebuklo!

 17. Linkime, kad žingsniai Jūs nebūtų alsūs ir nepabūgtumėt kliūties pirmos, kad Jūsų akys, rankos, žodžiai, balsas kasdien ieškotų džiaugsmo, šilumos.
  Pagirdykit medžius, kai šauks iš karščio ir jūra atpažinkite laše. Mokėkit linksmintis ir džiaugtis garsiai, liūdėt ir verkti tyliai, paslapčia.
  Mokėkit gimt kas dieną, kas savaitę ir savyje išsaugoti kitus, tegu pro šalį dienos nepraplaukia – te, jos ilgesnės būna už metus.

 18. „Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško sau naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe,su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria“, − 1 Korintiečiams 13, 4−13.

 19. Šeima – tai žemiška dvejybė,
  Palaiminta dangaus,
  Sutvirtinta širdžių vienybė
  Laiko delnuos užaugs.
  Šeima – tai meilės namo stogas
  Viršum dviejų žmonių,
  Tenai skambus vaikystės juokas
  Prabyla su laiku.
  Šeima – tai žemiška dvejybė
  Viens kitą mylinčių žmonių.

 20. Pakeiskite pasaulį, pasilikę dviese…
  Kai myli, meilės burtus įvaldai.
  Vietoje saulės pakabinkit širdį šviesią,
  O jausmuose te saulė šviečia taip karštai,
  Kad lūpos tarsi žemuogėlės sirptų,
  Kad akyse spindėtų džiaugsmo spinduliai.
  Jeigu sunkumas, – vaivorykštės tiltu
  Vienas prie kito bėkite skubiai
  Ir atsisėdę ant aušrinės delno
  Dainuokite draugystės dainą pakiliai.
  Pakeiskite pasaulį, pasilikę dviese…
  Kai myli, meilės burtus įvaldai.

 21. Mokėkit gimti kas dieną, kas sekundę
  Ir savyje išsaugoti kitus
  Tegul pro šalį dienos nepradunda
  Te jos ilgesnės būna už metus…

 22. Laikykitės kaip medžiai vienas kito –
  Visom šakom, šaknim ir širdimi.
  Tegul po kojom žvaigždės krinta
  Ir širdys dega ugnimi!

 23. Subėga du keliai ant vieno tilto,
  O upėje giliai žvaigždžių pripilta.
  Surinkit jas visas i vieną skrynią,
  Išbraidžioję rasas, takus išmynę…
  Mes linkime jums džiaugsmo, laimės didelės,
  Tegul Jūs meilė niekad neišblės!

 24. Visi žino, kad gražiausios pasakos baigiasi vestuvėmis,
  Bet mes linkim, kad šios vestuvės taptų pradžia
  Jūsų dviejų pasakai apie begalinę meilę ir ištikimybę.

 25. SVEIKINAME ŠIOS PASAKIŠKOS ŠVENTĖS PROGA, LABAI SU JUMIS IR UŽ JUS DŽIAUGIAMĖS.

  Iš vienos taurės gerti nebūtina, bet vienas kitam įpilkite...
  Pilkite meilę, šypsenas, džiaugsmo ašaras, pagarbą, atsidavimą, juoką.
  Kurkite tvirtą savo meilės burbulą, nenustokit jo puoselėti ir atidžiai saugoti.
  O kai bus sunku, giliai kvėpuokit ir skaičiuokit iki 10. Neužtenka?
  Kad ir iki 110, tik nepraraskit pagarbos ir supratimo vienas kitam.
  Kaip šiandien, taip ir likusį gyvenimą: tvirtai susikibę už rankų ir tik pirmyn❤

 26. Kartą mažasis princas paklausė lapės, ką reiškia „prijaukinti“?
  Lapė jam atsakė: tai jau seniai užmiršta sąvoka, tai reiškia „užmegzti ryšius“.
  Tu man dar esi berniukas, panašus į šimtą tūkstančių kitų berniukų.
  Aš tau esu lapė, panaši į šimtą tūkstančių kitų lapių.
  Bet jei tu mane prisijaukinsi, mudu būsime vienas kitam reikalingi.
  Tu man būsi vienintelis pasaulyje, aš tau būsiu vienintelė pasaulyje
  (Antuanas De Sent Egziuperi „Mažasis princas“).

  SVEIKINAME VIENAS KITĄ PRISIJAUKINUS IR LINKIME SPALVINGO GYVENIMO KARTU!

 27. Likimas jums dovanojo vienas kitą, o Jūs vienas kitam dovanojote savo meilę ir sprendimą būti drauge visą savo gyvenimą.
  Tegul Jums niekada nieko netrūksta!
  Tegul būna kuo daugiau akimirkų, kai norisi, kad laikas sustotų!
  Tegul būna pakankamai šypsenų vienas kitam,
  Palaikymo žodžių ir jaukių apkabinimų!
  Būkite laimingi, branginkite ir saugokite vienas kitą!

 28. Sveikiname sukūrus šeimą!
  Tegul jūsų santuoka būna pripildyta visų reikiamų ingredientų:
  Meilės, humoro, romantikos, supratimo, palaikymo ir nuotykių.
  Tegul šios dienos džiaugsmas tęsiasi amžinai!

 29. Jei viskas atrodys nebepakeliama - prisiminkit kaip jūsų istorija prasidėjo.

Norite pamatyti kaip mums sekasi?

Sekite mus socialiniuose tinkluose
Kontaktai
SVARBIOS NUORODOS

simsimdovanos@gmail.com

+370 673 30 822