SIM SIM DOVANOS

Sveikinimo tekstai

krikštynos

 1. Tegul tavo širdyje visuomet dega tyra krikšto žvakės liepsna,
  Tegul ją saugo ir kursto šilti mylinčių žmonių jausmai.
  Tegul tave lydintis angelas sargas neša džiaugsmą ir laimę,
  O mes pasistengsim, kad tu augtum sveikai ir linksmai.

 2. Tu kaip saulės spindulėlis nušvietei mūsų visų gyvenimą,
  Kasdien džiugini savo šypsena ir džiugiu krykštavimu.
  Ši diena ypatinga – jau turi tau skirtą angelą sargą,
  Kuris rūpinsis, kad būtum saugus ir niekada nepaklystum.
  Nuo šiandien ne tik tėvų rūpestėlis, bet ir Dievo malonė
  Lydės tave nuolat gyvenimo kelionėj.

 3. Dėkui už rūpestį, meilę, už šiltą draugystę
  Džiaugiamės, kad esate mūsų draugais.
  Dėkui už prisiimtą atsakomybę,
  Tapus mūsų sūnelio krikšto tėvais.
  Būkit jūra gerumo, švelnumo ir meilės,
  Kur galėtų mažylis plukdyti laivus.
  Jūsų pasakų skliautais vaikystę nuvedus,
  Jis užaugtų protingu, laimingu žmogum.
  Būkit jūra bekraštė, išliejusi meilę,
  Kur galėtų braidyti vaikutis dažnai.
  Ir išgirskit jį krykštaujant, vaikišką laimę-
  Būkit Jam artimiausi draugai!...

 4. Aš - trapus ir baltas popieriaus lapas,
  Pats nusispalvinti negaliu,
  Tad jei piešite mane skaisčiomis spalvomis, -būsiu šviesus ir linksmas.
  Aš – paruoštas lipdymui molio gabalas,
  Pats nusilipdyti negaliu,
  Tad, jei lipdysite mane piktą, - būsiu gąsdinantis,
  Jei lipdysite mane mąstantį, - būsiu paguodžiantis.
  Aš – maža ir gležna gyvybės sėkla,
  Pati išdygti negaliu,
  Tad jei sėsite mane abejingai, užaugsiu menka,
  Jei sėsite mane su meile, užaugsiu derlinga.
  Aš – Jūsų sumanyta, bet neužbaigta daina,
  Pati sau žodžių pasirašyti negaliu,
  Tad jei sudėsite į mane bet kokius žodžius, skambėsiu padrikai,
  Jei sudėsite į mane išminties pilnus žodžius, skambėsiu gyvai.
  Globokite, mylėkite mane, aš – JŪSŲ VAIKAS.

 5. Tavo vaikiškas mažas pasaulis
  Dar apgaubtas stebuklų skraiste,
  Ir veidukas dar švyti kaip saulė,
  Kai miegodama šypsais sapne.
  Tu tyra ir trapi asmenybė,
  Dar nei melo, klastos nežinai.
  Tavo vaikiškas mažas pasaulis
  Tegul būna ilgai, dar ilgai....

 6. Tegul, vaikeli, Tavo vardas
  bus pats gražiausias is visų.
  Na, o pradėtas Tavo kelias
  tevirs labai plačiu keliu.

  Tegul globos vaikystės guolį
  mažieji Dievo angelai
  Ir pasakų nykštuką trolį
  nakčia atves šilti sapnai.

  Tegul nepašykštės likimas
  gerumo, meilės ir sparnų
  Kad kiltumei aukščiau už paukštį
  kad būtumei žmogum geru!

 7. Tu esi mažytis džiaugsmo spindulėlis,
  Taip neseniai nušvitęs visų mūs širdyse.
  Tu skelbi laimės dieną, kaip mažas vyturėlis,
  Plazdendamas sparneliais vaikystės laukuose.
  Šią ypatingą dieną Dievulis tave laimins,
  O angelas globos ir saugos nuo nelaimių.

 8. Linkiu, kad būtum žmogumi, kuris kitus jaučia ir supranta, kuris siekia gėrio, grožio bei tiesos.

 9. Baltas krikšto balandis sparneliu pamojuos, švelnia plunksnele Tau veidelį paglostys.. Nuo šiandien, mažyti, Tave Dievulis globos, sunkiausią minutę padės, ašarėles nušluostys.

 10. Išsipuošę tėvai ir seneliai, Bažnytėlė pilnutėlė svečių, O ant kelių Krikšto tėvelių Mažas angelas pilnas vilčių. Krikšto skraistė iš Dievo rankų Žada lengvą gyvenimą Tau, Baltas angele, meldžiame dangų, Auk į saulę aukščiau ir aukščiau.

 11. Kad geri ir gražūs būtų žmonės, kuriuos tu sutiksi, Kad visuomet būtų namai, kuriuose Tavęs laukia, Kad visuomet būtų rankos, kurios nori tave apkabinti, Kad būtų daug dienų, dėl kurių norėtųsi gyventi!

 12. Angelas sargas šiandien atėjo, Globoti ir saugot tave pažadėjo. Imk jį už rankos, Dievo vaikeli, Jis tau parodys gyvenimo kelią. Drąsiai keliauki ir nesustoki, Kai jis šalia – tau nėra ko bijoti.

 13. Ant angelo sargo sparnelio Dievulis tau siunčia palaimą, Tik auk ir būk sveikas, vaikeli, Jis sergės tave nuo nelaimių. Uždek šventą krikšto žvakelę Ir nieko daugiau nebijoki, Duok angelui sargui rankelę Ir šypseną jam dovanoki.

 14. Tik tau, mažutėli, šiandien šviečia saulutė, Tik tau žydi gėlės ir čiulba paukščiukai. Džiaugias Dievulis krikšto švente, Angelą sargą atsiųs pas tave.

 15. Tu kaip saulės spindulėlis nušvietei mūsų visų gyvenimą, Kasdien džiugini savo šypsena ir džiugiu krykštavimu. Ši diena ypatinga – jau turi tau skirtą angelą sargą, Kuris rūpinsis, kad būtum saugus ir niekada nepaklystum. Nuo šiandien ne tik tėvų rūpestėlis, bet ir Dievo malonė Lydės tave nuolat gyvenimo kelionėj.

 16. Lai šiandien giesmes tau suoks angelai ir džiūgaudami laimės mels. Lai debesys padangėj šoks, o vėjas už langų tau gros. Lai visi žiedai šypsosis ir švelnų aromatą skleis vien tik tau, mažyti! Linkim tau daug laimės ir visko, ko širdelė kada trokš.

 17. Tau, vaikeli, dovanojam Mes ramunių pievą. Garbanotą debesėlį Ir švelniausią vėją. Tavo šypsena tyra Šviečia mums kaip saulė. Tu brangiausias mums esi Visame pasauly!

 18. Būkit jūra gerumo, švelnumo ir meilės,
  Kur galėtu plukdyti mažylis laivus.
  Jūsų pasakų skliautais vaikystę nuvedęs
  Jis užaugtu protingu, laimingu žmogum.

  Būkit jūra bekraštė, išliejusi meilę,
  Kur galėtų braidyti mažylis dažnai.
  Ir išgirskit, jam krykštaujant, vaikišką laimę-
  Būkit savo mažyliui artimiausi draugai!

 19. Mamos šypsny atgyja pasakos, lopšinės,
  Žaislai prasijuokia kartu su tėveliu.
  Mažuti, stiebkis, auk didutis,
  Tavęs daug laukia nuostabių dienų.

 20. Krikštynos - tai šventė mūsų širdy,
  Iš dangaus nusileidžia angeliukai balti,
  Šypsosi giminės ir krikšto tėvai,
  Šiandien tu, kūdikėli, krikščioniu tapai.

 21. Būk tiesa, kad Tavimi tikėtų,
  Būk geras(a), kad tave mylėtų.
  Būk ugnim, kad per lietų,
  Prie Tavęs sušilti galėtų...

 22. Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis,
  bet neturėčiau meilės,
  aš tebūčiau žvangantis varis ir
  skambantys cimbolai.
  Ir jei turėčiau pranašystės dovaną,
  Ir pažinčiau visas paslaptis ir visą mokslą;
  Jei turėčiau visą tikėjimą,
  kad galėčiau net kalnus kilnoti,
  tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas.
  Ir jei išdalyčiau vargšams visa, ką turiu,
  jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti,
  bet neturėčiau meilės, - nieko nelaimėčiau.
  Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi;
  meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta.
  Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos,
  nepasiduoda piktumui, pamiršta,
  kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe,
  su džiaugsmu pritaria tiesai.
  Ji visa pakelia, visa tiki,
  viskuo viliasi ir viską ištveria.
  Meilė niekada nesibaigia.
  (Šventas raštas. Iš I laiško Kor. 12,13)

 23. Linkiu, kad geri ir gražūs būtų žmonės,
  kuriuos tu sutiksi,
  Kad visuomet būtų namai,
  kuriuose Tavęs laukia,
  Kad visuomet būtų rankos,
  kurios nori tave apkabinti,
  Kad būtų daug dienų,
  dėl kurių norėtųsi gyventi!

 24. Tegul tavo gyvenimas bus tiesus kaip
  Aukštyn besistiebiantis medelis
  Ir paprastas kaip vyturio giesmė.

 25. Viltie žemelės, dar nemoki nieko,nieko, Dar tau pačiam be galo reikia Rūpesčio visų. Mirksės žvaigždelės, Augsi tu iš lėto Ir mokysies Šito pasaulio paslapčių. Mielas vaikeli,greitai suprasi, Koks grumstelis kietas, Bet krikšto angelas budės šalia žingsnelių netvirtų. Gal tau pavyks suprasti, Kaip gyvenimas sudėtas, Ir rast saulėtą krantą, Kupiną šviesių dienų.

Norite pamatyti kaip mums sekasi?

Sekite mus socialiniuose tinkluose
Kontaktai
SVARBIOS NUORODOS

simsimdovanos@gmail.com

+370 673 30 822